15 nov. 2015

KM i trolling

Åkte me Sjögga idag och det var en mycket tuff sjö vi möttes av. Vi provade östra sidan om hammarölandet men inte ett napp. Eftermiddagen blev fin o sjön lade sig till slut men fisket var svårt, endast en gädda nappade för oss. Det blev en 6:e plats och mästare blev Team Sliver med en öring på 5kg.