23 jan. 2016

På Vänerisen

Åkte ut till torsviken i där sätt redan far o son Blixt och Ulrik. Det var en fin is på 20 cm men fisket var trögt, ja fick ett gäng me topp på 270 gram. Bäst var FB som kör balansare stenhårt. Härligt att vara på Kattfjorden igen. Mulet me - 3 och lätt sydlig vind.