19 maj 2018

En tur på Vänern

Jag fick möjligheten att följa med Peter ut på Vänern o vi skulle kolla in hur fisket var på östsidan om Hammarö. Vi visste att där är inte de flesta fiskarna men ofta de stora och det låt bra. Vi körde blandat med löja och plugg och det var en fin sydlig vind som ökade en del. Det blev mycket båtåkning och det vart bara ett hugg på riggen som var en gös men en härlig dag på skön.