19 jan. 2014

På svag is...

Lillebror har varit på svag is som knakade en hel del men det gick bra o fisken högg mycket bra på den nya gröna lyskroken.