16 mars 2014

På gamla platser

En tur på gamla fiskeplatser som man växte upp vid och med hjälp av cykeln gav det många minnesbilder. Mycket kallt i vattnet o inga hugg men solen sken gött.