12 apr. 2014

När det blåser....

Skulle kört första klubbtävling i trolling men vindarna ändrade det. Då pimpade jag nya ismetar pulkan och jag är mycket nöjd o tidigt me.