14 aug. 2015

Röding på Vättern

Jag o Tomas åkte ner till Hjo för att prova på rödingen. Vi åkte rakt ut och vi beslöt att köra trolling idag. Det blev 4 riggspön å två på ytan me möe skedar å en apa. Det var några fler båtar där men de spred sig ut men vi lyckades få en röding på 53 cm. Den gillade min apa som satt bakom en blänkelänga. Nu ökade vinden från norr till vita gäss fart och vi tyckte att det var läge att åka till hamnen. Kul att få fisk första turen på Vättern och att Tomas hittade mitt kort till plottern under stolen.