11 nov. 2018

Hälleflundra film

En film när Fetmats pumpar upp en fin hälle på 32 kg, han fick den sista dagen på sommarens resa i Norge.

https://youtu.be/f61xxdwt5p0