25 dec. 2021

Film igen på jullaxen

 En kortfilm på Vänern när Tony o jag fångade jullaxen.

https://youtu.be/5bfa-mGEku0